Grupa Docelowa

Naszą misją jest rozpowszechnianie wiedzy o nowych materiałach, rozwiązaniach i technologiach stosowanych w budownictwie. Przedstawiciele producentów i importerów materiałów budowlanych mają możliwość zapoznania projektantów z materiałami, które są godne polecenia inwestorowi.

Przez ponad 20 lat pod szyldem Millennium Budowlane organizowaliśmy Seminaria Regionalne dla architektów i projektantów we wszystkich głównych ośrodkach Polski. Było to ponad 100 wydarzeń w ciągu roku, w 16 województwach, w 6 branżach (zobacz Podział Tematyczny) odpowiadających podziałowi uprawnień budowlanych w Polsce. Dotychczas w naszych wydarzeniach wzięło udział prawie 2000 producentów materiałów budowlanych i ponad 150 000 uczestników.

Od wielu lat oprócz producentów materiałów budowlanych współpracujemy również z przedstawicielami administracji państwowej. Są to służby, które uczestniczą na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej lub są obecna w trakcie odbiorów obiektów użyteczności publicznej czy też obiektów przemysłowych. Współpracujemy z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków, Państwową Strażą Pożarną, Wydziałami Architektury Urzędów Miejskich i Starostw wydającymi pozwolenie na budowę, Sanepidem, czy Wydziałami Ochrony Środowiska.

Formułę Seminariów Regionalnych odwzorowaliśmy w organizacji webinariów. Nasze webinaria pozwalają słuchaczom dowiedzieć się o nowych produktach na rynku budowlanym w kontekście problematyki związanej z projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem obiektów budowlanych, a producentom nawiązywać kontakty z biurami projektowymi w danym regionie.

Słuchacze:

  • Architekci
  • Projektanci
  • Biura Projektowe
  • Wykonawcy
  • Inwestorzy Instytucjonalni
  • Deweloperzy
  • Piony Techniczno-budowlane Firm Prowadzących Własne Inwestycje

Prelegenci:

  • Producenci materiałów i systemów budowlanych 
  • Wyłączni dystrybutorzy / importerzy materiałów i systemów na terenie Polski, którzy widzą głęboki sens w docieraniu do projektantów i promowaniu własnych rozwiązań.
  • Eksperci reprezentujący organy państwowe i uczelnie wyższe poruszający tematy związane z prawem budowlanym.

Zaproszenia:

Kierowane są do grup projektowych, firm wykonawczych i inwestorów instytucjonalnych w zależności od tematu przewodniego webinarium (Podział Tematyczny). Webinaria organizowane są regionalnie, gdzie zapraszani są słuchacze z danego województwa.