PARTNER WYDARZENIA

Budownictwo Drogowe i Infrastruktura Drogowa

01 LIPIEC 2021 (CZWARTEK), godz. 9.00-13.25

Webinarium dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych

oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi

9:00-9:50

Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami i ekspertami

10:00-10:30

Prawo Budowlane część 1 – wykład eksperta
                                                    mgr Mariola Berdysz
Zmiany w Prawie budowlany dot. budownictwa drogowego. Cyfrowe procedury w budownictwie od 1 i 5 lipca br. Kolejny etap cyfryzacji – elektroniczny dziennik budowy – EDB, elektroniczna książka obiektu budowlanego – EKOB, centralny rejestr osób uprawnionych
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, były pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

10:30-10:45

Pytania i odpowiedzi do eksperta

10:45-11:55

I sesja wykładowa – Materiały i Technologie

10:45-11:05

LOTOS ASFALT
Temat prezentacji
Praktyczne zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych MODBIT HIMA do trwałej, ekologicznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej

11:05-11:25

TENSAR
Temat prezentacji
Efektywna stabilizacja dolnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych przy użyciu georusztów heksagonalnych

11:25-11:40

LECA POLSKA
Temat prezentacji
Posadowienie dróg i budynków na gruntach o niskiej nośności przy użyciu Leca® KERAMZYTU

11:40-11:55

ACO ELEMENTY BUDOWLANE
Temat prezentacji
Sposoby usuwania zastoin wody w drogach oraz ochrony płazów i małych zwierząt z użyciem produktów z polimerobetonu

11.55-12:25

Prawo Budowlane część 2 – wykład eksperta
                 
Joanna Sebzda-Załuska
Realizacja inwestycji drogowych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Najnowsze zmiany w zakresie warunków technicznych

Radca prawny, były wieloletni pracownik Nadzoru Budowlanego, w tym na stanowisku. Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.Specjalizuje się w prawie budowlanym. Na co dzień współpracuje z projektantami, wykonawcami robót budowlanych, kierownikami budów oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego w toku całego procesu inwestycyjnego. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego

12:25-12:40

Pytania i odpowiedzi do eksperta

12.40-13.10

Prawo i normy część 3 – wykład eksperta
                  prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
Odwodnienia dróg i należących do nich drogowych obiektów inżynierskich. Aktualne wytyczne projektowe i wykonawcze
Kierownik Zakładu Dróg, Mostów i Kolei – Uniwersytet Zielonogórski, Wprowadził do powszechnej praktyki inżynierskiej wiele nowoczesnych technologii stosowanych w drogownictwie i mostownictwie. Od wielu lat do chwili obecnej jest ekspertem Unii Europejskiej do spraw transportu powierzchniowego, a także w kraju NCBiRu i PARPu. Posiada bogaty dorobek dydaktyczny w tym związany z organizacją wielu seminariów, kursów, szkoleń i konferencji z zakresu inżynierii drogowej i mostowej

13.10 – 13.25

Pytania i odpowiedzi do eksperta

13.25

Podsumowanie Webinarium*

*organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w programie.