Budownictwo Drogowe i Infrastruktura Drogowa 01.07.2021godz. 9.00-13.25

Budownictwo Drogowe i Infrastruktura Drogowa 01.07.2021godz. 9.00-13.25

PARTNER WYDARZENIA

Budownictwo Drogowe i Infrastruktura Drogowa

01 LIPIEC 2021 (CZWARTEK), godz. 9.00-13.25

Webinarium dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych

oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi

9:00-9:50

Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami i ekspertami

10:00-10:30

Prawo Budowlane część 1 – wykład eksperta
                                                    mgr Mariola Berdysz
Zmiany w Prawie budowlany dot. budownictwa drogowego. Cyfrowe procedury w budownictwie od 1 i 5 lipca br. Kolejny etap cyfryzacji – elektroniczny dziennik budowy – EDB, elektroniczna książka obiektu budowlanego – EKOB, centralny rejestr osób uprawnionych
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, były pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

10:30-10:45

Pytania i odpowiedzi do eksperta

10:45-11:55

I sesja wykładowa – Materiały i Technologie

10:45-11:05

LOTOS ASFALT
Temat prezentacji
Praktyczne zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych MODBIT HIMA do trwałej, ekologicznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej

11:05-11:25

TENSAR
Temat prezentacji
Efektywna stabilizacja dolnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych przy użyciu georusztów heksagonalnych

11:25-11:40

LECA POLSKA
Temat prezentacji
Posadowienie dróg i budynków na gruntach o niskiej nośności przy użyciu Leca® KERAMZYTU

11:40-11:55

ACO ELEMENTY BUDOWLANE
Temat prezentacji
Sposoby usuwania zastoin wody w drogach oraz ochrony płazów i małych zwierząt z użyciem produktów z polimerobetonu

11.55-12:25

Prawo Budowlane część 2 – wykład eksperta
                 
Joanna Sebzda-Załuska
Realizacja inwestycji drogowych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Najnowsze zmiany w zakresie warunków technicznych

Radca prawny, były wieloletni pracownik Nadzoru Budowlanego, w tym na stanowisku. Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.Specjalizuje się w prawie budowlanym. Na co dzień współpracuje z projektantami, wykonawcami robót budowlanych, kierownikami budów oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego w toku całego procesu inwestycyjnego. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego

12:25-12:40

Pytania i odpowiedzi do eksperta

12.40-13.10

Prawo i normy część 3 – wykład eksperta
                  prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
Odwodnienia dróg i należących do nich drogowych obiektów inżynierskich. Aktualne wytyczne projektowe i wykonawcze
Kierownik Zakładu Dróg, Mostów i Kolei – Uniwersytet Zielonogórski, Wprowadził do powszechnej praktyki inżynierskiej wiele nowoczesnych technologii stosowanych w drogownictwie i mostownictwie. Od wielu lat do chwili obecnej jest ekspertem Unii Europejskiej do spraw transportu powierzchniowego, a także w kraju NCBiRu i PARPu. Posiada bogaty dorobek dydaktyczny w tym związany z organizacją wielu seminariów, kursów, szkoleń i konferencji z zakresu inżynierii drogowej i mostowej

13.10 – 13.25

Pytania i odpowiedzi do eksperta

13.25

Podsumowanie Webinarium*

*organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w programie.

 

Architektura i Budownictwo 23.06.2021r. godz. 9:00-12:30

Architektura i Budownictwo 23.06.2021r. godz. 9:00-12:30

Architektura i Budownictwo

Webinarium dla architektów, projektantów, biur projektowych, inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych

23 CZERWIEC 2021 (ŚRODA), godz. 9.00-12.30

9:00-9:50

Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami i ekspertami

10:00-10:30

Prawo Budowlane część 1 – wykład eksperta
Bogdan Dąbrowski
Najistotniejsze aspekty formalne i prawne, związane z cyfryzacją procesu inwestycyjno – budowlanego
Radca prawny, Specjalista ds. prawa budowlanego

10:30-10:45

Pytania i odpowiedzi do eksperta

10:45-11:45

I sesja wykładowa – Materiały i Technologie

10.45-11.00

BONA POLSKA
Temat prezentacji
Szerokie spektrum korzyści płwynących z renowacji podłóg – możliwości nowych aranżacji
– ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia – efektywne rozwiązania

11.00-11.15

TMSYS SP. Z O.O.
Temat prezentacji
7 funkcji w oprogramowaniu przyspieszających pracę architekta – ARCHLine.XP

11.15-11.30

WKRĘT-MET
Temat prezentacji
Bezpieczeństwo w projektowaniu połączeń konstrukcyjnych za pomocą systemów kotwiących KLIMAS zgodnie z EN-1992-4 :2018 – poprawne rozłożenie sił ścinających w układzie kotew

11:30-11:45

Z.W.M.I. HYDROSTOP
Temat prezentacji
HYDROSTOP – skuteczne uszczelnienie konstrukcji żelbetowych. Studium przypadku

11:45-12:15

Prawo Budowlane część 2 – wykład eksperta
mł. bryg. mgr inż. Michał Jeremenko
Najczęstsze nieprawidłowości przy uzgadnianiu dokumentacji technicznej pod względem ochrony ppoż. oraz ich przyczyny. Kryteria unieważniania i uzgadniania projektu budowlanego
Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP

12:15-12:30

Pytania i odpowiedzi do części 2 webinarium

12:30

Podsumowanie webinarium*

*organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w programie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura i Budownictwo 22.06.2021r. godz. 9:00-12:50

Architektura i Budownictwo 22.06.2021r. godz. 9:00-12:50

Architektura i Budownictwo

Webinarium dla architektów, projektantów, biur projektowych, inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych

22 CZERWIEC 2021 (WTOREK), godz. 9.00-12.50

9:00-9:50

Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami i ekspertami

10:00-10:30

Prawo Budowlane część 1 – wykład eksperta
mgr inż. Marcin Stanulis
Cyfryzacja budownictwa – ewolucja w procedurach i jej wpływ na zakończenie robót budowlanych. Najistotniejsze aspekty formalno i materialno prawne związane z procesem budowlanym
Ekspert Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

10:30-10:45

Pytania i odpowiedzi do eksperta

10:45-12:05

I sesja wykładowa – Materiały i Technologie

10.45-11.05

FINDER POLSKA
Temat prezentacji
YESLY – elementy instalacji autmatyki / elektryki / smarthome, które nie zaburzając estetyki wnętrza zwiększają komfort użytkownika

11.05-11.20

ELASTYCZNY KLINKIER
Temat prezentacji
Haaksbergen – rozwiązanie wszystkich problemów związanych z projektowaniem ceglanej elewacji

12.20-12.35

WKRĘT-MET
Temat prezentacji
Bezpieczeństwo w projektowaniu połączeń konstrukcyjnych za pomocą systemów kotwiących KLIMAS zgodnie z EN-1992-4 :2018 – poprawne rozłożenie sił ścinających w układzie kotew

11.35-11.50

TMSYS SP. Z O.O.
Temat prezentacji
7 funkcji w oprogramowaniu przyspieszających pracę architekta – ARCHLine.XP

11:50-12:05

Z.W.M.I. HYDROSTOP
Temat prezentacji
HYDROSTOP – skuteczne uszczelnienie konstrukcji żelbetowych. Studium przypadku

12:05-12:35

Prawo Budowlane część 2 – wykład eksperta
mł. bryg. mgr inż. Michał Jeremenko
Najczęstsze nieprawidłowości przy uzgadnianiu dokumentacji technicznej pod względem ochrony ppoż. oraz ich przyczyny. Kryteria unieważniania i uzgadniania projektu budowlanego
Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP

12:35-12:50

Pytania i odpowiedzi do części 2 webinarium

12:50

Podsumowanie webinarium*

*organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w programie.

 

Architektura i Budownictwo 17.06.2021r. godz. 9:00-14:30

Architektura i Budownictwo 17.06.2021r. godz. 9:00-14:30

Architektura i Budownictwo

Webinarium dla architektów, projektantów, biur projektowych, inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych

17 CZERWIEC 2021 (CZWARTEK), godz. 9.00-14.30

9:00-9:50

Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami i ekspertami

10:00-10:30

Prawo Budowlane część 1 – wykład eksperta
mgr inż. Tomasz Radziewski
Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego – nowe regulacje, czyli duże zmiany od 19 września 2020 rok
W latach 2009 – 2018 zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Doświadczony szkoleniowiec, od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

10:30-10:45

Pytania i odpowiedzi do eksperta

10:45-13:45

I sesja wykładowa – Materiały i Technologie

10:45-11:15

ALUPROF
Temat prezentacji
Konstrukcje aluminiowe i osłony przeciwsłoneczne w dobie zaostrzających się wymaga
 

11:15-11:45

FAKRO
Temat prezentacji
Światło, bryła, sztuka

11.45-12.15

BEKAERT POLAND
Temat prezentacji
Zastosowania nowej generacji włókien stalowych Dramix® 4D & 5D.

12:15-12:35

SCHÖCK
Temat prezentacji
Schöck Tronsole – skuteczna izolacja od dźwięków uderzeniowych w klatkach schodowych zapewniająca najwyższy komfort akustyczny

12:35-12:50

SWISSPACER
Temat prezentacji
Jak spełnić rosnące wymagania współczynników przewodności termicznej dla okien stosując ciepłą ramkę dystansową Swisspacer& Membrana Swisspacer Air jako nowoczesne narzędzie w zakresie bezpieczeństwa szyb zespolonych zapewniające nowe możliwości projektowe

12:50-13:10

LECA POLSKA
Temat prezentacji
Leca® KERAMZYT. Kiedy woda staje się problemem.

13:10-13:25

TMSYS
Temat prezentacji
Modelowanie Parasolid – nietypowe kształty ze zbrojeniem

13:25-13:45

GRILTEX
Temat prezentacji
Geomembrany wytłaczane w zastosowaniach fundamentowych i tarasowych. Maty drenażowe i geowłókniny w systemach dachów zielonych

13:45-14:15

Przepisy i normy część 2 – wykład eksperta
mł. kpt. Jakub Groth
Bezpieczeństwo pożarowe podstawowym wymaganiem projektowania. Błędy i przyczyny zajmowania negatywnego stanowiska wobec przystąpienia do użytkowania inwestycji
Specjalista w Wydziale Kontrolno- Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP

14:15-14:30

Pytania i odpowiedzi do części 2 webinarium

14:30

Podsumowanie webinarium*

*organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w programie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacje Sanitarne 16.06.2021 godz. 9:00-13:10

Instalacje Sanitarne 16.06.2021 godz. 9:00-13:10

Instalacje Sanitarne

16.06.2021 (ŚRODA) godz. 9.00-13:10

Seminarium dla projektantów instalacji sanitarnych i kanalizacji, biur
projektowych, firm wykonawczych oraz inwestorów instytucjonalnych

9:00-9:50

Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami i ekspertami

10:00-10:30

Prawo Budowlane część 1 – wykład eksperta
mgr inż. Tomasz Radziewski
Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego w kontekście instalacji i sieci sanitarnych – nowe regulacje, czyli duże zmiany od 19 września 2020 roku
W latach 2009 – 2018 zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Doświadczony szkoleniowiec, od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego

10:30-10:45

Pytania i odpowiedzi do eksperta

10:45-12:25

I sesja wykładowa – Materiały i Technologie

10:45-11:00

THERMAFLEX
Temat prezentacji
Innowacyjne rozwiązania Thermaflex w świetle wymagań prawnych

11:00-11:20

COROL
Temat prezentacji
Eliminacja uciążliwości zapachowej na małą i dużą skalę

 11:20-11:35

EWE ARMATURA POLSKA
Temat prezentacji
Zestawy wodomierzowe Ewe – więcej niż tylko mocowanie wodomierza

11:35-11:50

SEJCOM
Temat prezentacji
Armatura regulacyjna BERMAD: Zarządzanie i regulacja ciśnienia i przepływu w instalacjach i sieciach wodnych (wody do picia, wody przemysłowej, ścieków i innych płynów) oraz zapobieganie uderzeniom hydraulicznym. Cechy szczególne zaworów regulacyjnych i powietrznych BERMAD oraz korzyści wynikające z ich zastosowania

11:50-12:05

OKSYDAN
Temat prezentacji
Zastosowanie zbiorników retencyjno-rozsączających OKSYDRA jako przykład efektywnej retencji
i skutecznego rozsączania wód deszczowych

12:05-12:25

CONDAIR POLSKA
Temat prezentacji
Hybrydowe nawilżacze adiabatyczne Condair DL. Wymagania i rozwiązania projektowe, dobór oraz aspekty higieniczne

12:25-12.55

Prawo Budowlane część 2 – wykład eksperta
mł. bryg. mgr inż. Dariusz Rałowski
Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kubaturowych. Klasy odporności pożarowej przegród budowlanych i wymagania dla przejść instalacyjnych. Problematyka podczas obowiązkowych kontroli i odbiorów prowadzonych przez PSP
Z-ca naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSPS w Rzeszowie

12.55-13.10

Pytania i odpowiedzi do eksperta

13.10

Podsumowanie Webinarium*
Instalacje Sanitarne 15.06.2021 godz. 9:00-12:25

Instalacje Sanitarne 15.06.2021 godz. 9:00-12:25

Instalacje Sanitarne

15.06.2021 (WTOREK) godz. 9.00-12:25

Seminarium dla projektantów instalacji sanitarnych i kanalizacji, biur
projektowych, firm wykonawczych oraz inwestorów instytucjonalnych

9:00-9:50

Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami i ekspertami

10:00-10:30

Prawo Budowlane część 1 – wykład eksperta
mgr Mariola Berdysz
Zmiany w przepisach budowlanych w zakresie inwestycji liniowych, ze szczególnym uwzględnianiem sieci i instalacji sanitarnych oraz kolejny etap cyfryzacji w budownictwie
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec,a także autor szeregu artykułów w prasie fachowej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przez kilka lat pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu, pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie

10:30-10:45

Pytania i odpowiedzi do eksperta

10:45-11:40

I sesja wykładowa – Materiały i Technologie

10:45-11:00

EWE ARMATURA POLSKA
Temat prezentacji
Zestawy wodomierzowe Ewe – więcej niż tylko mocowanie wodomierza

11:00-11:20

COROL
Temat prezentacji
Eliminacja uciążliwości zapachowej na małą i dużą skalę

11:20-11:40

CONDAIR POLSKA
Temat prezentacji
Hybrydowe nawilżacze adiabatyczne Condair DL. Wymagania i rozwiązania projektowe, dobór oraz aspekty higieniczne

11.40-12.10

Przepisy i normy część 2 – wykład eksperta
mł. kpt. Jakub Groth
 Zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najczęstsze problemy oraz nieprawidłowości występujące podczas odbiorów z PSP w kontekście instalacji sanitarnych
Specjalista w Wydziale Kontrolno- Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

12.10-12.25

Pytania i odpowiedzi do eksperta

12.25

Podsumowanie Webinarium*