Instalacje Sanitarne 29.04.2021 godz. 9:00-13:05

Instalacje Sanitarne 29.04.2021 godz. 9:00-13:05

Instalacje Sanitarne oraz

Instalacje Wodno-kanalizacyjne

29.04.2021 (CZWARTEK) godz. 9.00-13:05

Seminarium dla projektantów instalacji sanitarnych i kanalizacji, biur
projektowych, firm wykonawczych oraz inwestorów instytucjonalnych

9:00-9:50

Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami i ekspertami

10:00-10:30

Prawo Budowlane część 1 – wykład eksperta
mgr Elżbieta Bartman-Cupryś
 Jak najnowsze zmiany w Prawie Budowlanym wpływają na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych? Nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne. Wprowadzenie cyfryzacji procesu budowlanego
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny – członek  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Od 2009 r. pracownik organu administracji architektoniczno-budowlanej II instancji

10:30-10:45

Pytania i odpowiedzi do eksperta

10:45-12:05

I sesja wykładowa – Materiały i Technologie

10:45-11:00

Andrzej Ksepka EWE ARMATURA POLSKA
Doradca ds. technicznych i sprzedaży
Temat prezentacji: Zestawy wodomierzowe Ewe – więcej niż tylko mocowanie wodomierza

11:00-11:15

Katarzyna Kalemba OKSYDAN
Inżynier Działu Technicznego
Temat prezentacji: Zastosowanie zbiorników retencyjno-rozsączających OKSYDRA jako przykład efektywnej retencji i skutecznego rozsączania wód deszczowych

11:15-11:30

Damian Delikowski SEJCOM
Menadżer Sprzedaży
Temat prezentacji: Armatura regulacyjna BERMAD: Zarządzanie i regulacja ciśnienia i przepływu w instalacjach i sieciach wodnych (wody do picia, wody przemysłowej, ścieków i innych płynów) oraz zapobieganie uderzeniom hydraulicznym. Cechy szczególne zaworów regulacyjnych i powietrznych BERMAD oraz korzyści wynikające z ich zastosowania

11:30-11:50

Maciej Gwoździński BELIMO SIŁOWNIKI
Kierownik ds. kluczowych obiektów
Temat prezentacji: Energooszczędne produkty Belimo. Zawory PI spełniające m.in. wymagania różnorodnych instalacji oraz umożliwiające optymalne regulowanie przepływu. Charakteryzujące się najwyższą niezawodnością czujniki łatwo integrowane z najczęściej stosowanymi systemami automatyki budynku. Energooszczędne siłowniki przeznaczone do szerokiej gamy zastosowań w instalacjach HVAC oraz instalacjach wodnych

11:50-12:05

Marcin Biziorek HL
Doradca Techniczny
Temat prezentacji: Odprowadzenie skroplin – napowietrzanie instalacji kanalizacyjnej – wpusty do pomieszczeń z blokadą zapachów, czyli jak skutecznie zabezpieczyć budynek przed nieprzyjemnymi zjawiskami

12:05-12:20

Zbigniew Gańczorz STEUER ACS
Dyrektor ds. Handlowych
Temat prezentacji: Komfort czy ekonomia? – optymalizacja instalacji HVAC za pomocą zintegrowanego systemu sterowania STEUER ACS. Najczęściej spotykane błędy w instalacjach HVAC. Ekonomiczny algorytm utrzymania świeżego powietrza w halach produkcyjnych z wykorzystaniem czujnika CO2, komory mieszania oraz wymiennika obrotowego. Cyfrowe sterownie regulatorami zmiennego przepływu VAV na blokach operacyjny w celu utrzymanie odpowiedniej kaskady ciśnień – minimalizacji kosztów okablowania. Odpowiednie zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamrożeniem w układach sterowania STEUER ACS

12:20-12.50

Prawo Budowlane część 2 – wykład eksperta
mł. bryg. mgr inż. Dariusz Rałowski
Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kubaturowych. Klasy odporności pożarowej przegród budowlanych i wymagania dla przejść instalacyjnych. Problematyka podczas obowiązkowych kontroli i odbiorów prowadzonych przez PSP
Z-ca naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSPS w Rzeszowie

12.50-13.05

Pytania i odpowiedzi do eksperta

13.05

Podsumowanie Webinarium*

 

 

 

Instalacje Sanitarne 28.04.2021 godz. 9:00-13:10

Instalacje Sanitarne 28.04.2021 godz. 9:00-13:10

Instalacje Sanitarne oraz

Instalacje Wodno-kanalizacyjne

28.04.2021 (ŚRODA) godz. 9.00-13:10

Seminarium dla projektantów instalacji sanitarnych i kanalizacji, biur
projektowych, firm wykonawczych oraz inwestorów instytucjonalnych

9:00-9:50

Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami i ekspertami

10:00-10:30

Prawo Budowlane część 1 – wykład eksperta
Anna Machnik
 Jak najnowsze zmiany w Prawie Budowlanym wpływają na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych? Nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne. Wprowadzenie cyfryzacji procesu budowlanego
Radca prawny, Inspektor Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie. W latach 2013-2018 pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie w Wydziale Orzecznictwa Budowlanego

10:30-10:45

Pytania i odpowiedzi do eksperta

10:45-12:25

I sesja wykładowa – Materiały i Technologie

10:45-11:00

Wojciech Bartosiewicz ELCO HEATING SOLUTIONS
Projekt manager
Temat prezentacji: Najnowsze technologie – jedyny na rynku wiszący kocioł kondensacyjny o mocy 200kW do zastosowań komercyjnycha

11:00-11:20

Tomasz Olszewski CONDAIR POLSKA
Dyrektor Zarządzający
Temat prezentacji: Hybrydowe nawilżacze adiabatyczne Condair DL. Wymagania i rozwiązania projektowe, dobór oraz aspekty higieniczne

11:20-11:35

Katarzyna Kalemba OKSYDAN
Inżynier Działu Technicznego
Temat prezentacji: Zastosowanie zbiorników retencyjno-rozsączających OKSYDRA jako przykład efektywnej retencji i skutecznego rozsączania wód deszczowych

11:35-11:50

Andrzej Ksepka EWE ARMATURA POLSKA
Doradca ds. technicznych i sprzedaży
Temat prezentacji: Zestawy wodomierzowe Ewe – więcej niż tylko mocowanie wodomierza

11:50-12:10

Jarosław Czapliński SANHA
Menadżer Produktu
Temat prezentacji: Prezentacja programu SANHA Instalsystem v.5

12:10-12:25

Sebastian Banach HUFGARD POLSKA
Doradca Techniczno-Handlowy
Temat prezentacji: W jaki sposób technologia Kerasal zapewnia długofalowe bezpieczeństwo użytkowania zbiorników na wodę do spożycia

 12:25-12.55

Prawo Budowlane część 2 – wykład eksperta
mł. brygadier Piotr Tuzimek
Bezpieczeństwo pożarowe w praktyce. Wymagania PSP w zakresie projektowania instalacji sanitarnych. Błędy i przyczyny zajmowania negatywnego stanowiska w trakcie oddawania budynku do użytkowania. Studium przypadków
Specjalista w Wydziale Kontrolno- Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP

12.55-13.10

Pytania i odpowiedzi do eksperta

13.10

Podsumowanie Webinarium*

 

 

 

 

 

Instalacje Sanitarne 27.04.2021 godz. 9:00-12:35

Instalacje Sanitarne 27.04.2021 godz. 9:00-12:35

Instalacje Sanitarne oraz

Instalacje Wodno-kanalizacyjne

27.04.2021 (WTOREK) godz. 9.00-12:35

Seminarium dla projektantów instalacji sanitarnych i kanalizacji, biur
projektowych, firm wykonawczych oraz inwestorów instytucjonalnych

9:00-9:50

Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami i ekspertami

10:00-10:30

Prawo Budowlane część 1 – wykład eksperta
Elżbieta Karina Kurzewska
 Jak najnowsze zmiany w Prawie Budowlanym wpływają na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych? Nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne. Wprowadzenie cyfryzacji procesu budowlanego
Dyrektor Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

10:30-10:45

Pytania i odpowiedzi do eksperta

10:45-11:50

I sesja wykładowa – Materiały i Technologie

10:45-11:00

Andrzej Ksepka EWE ARMATURA POLSKA
Doradca ds. technicznych i sprzedaży M: andrzej.ksepka@ewe-armaturen.de / T: 608 303 067
Temat prezentacji: Zestawy wodomierzowe Ewe – więcej niż tylko mocowanie wodomierza

11:00-11:15

Damian Delikowski SEJCOM
Menadżer Sprzedaży
Temat prezentacji: Armatura regulacyjna BERMAD: Zarządzanie i regulacja ciśnienia i przepływu w instalacjach i sieciach wodnych (wody do picia, wody przemysłowej, ścieków i innych płynów) oraz zapobieganie uderzeniom hydraulicznym. Cechy szczególne zaworów regulacyjnych i powietrznych BERMAD oraz korzyści wynikające z ich zastosowania

11:15-11:30

Tomasz Mrowiński HL
Doradca Techniczny
Temat prezentacji: Odprowadzenie skroplin – napowietrzanie instalacji kanalizacyjnej – wpusty do pomieszczeń z blokadą zapachów, czyli jak skutecznie zabezpieczyć budynek przed nieprzyjemnymi zjawiskami

11:30-11:50

Łukasz Mańkowski LEWACO
Dyrektor Techniczny
Temat prezentacji: Adsorpcyjne osuszacze powietrza. Rozwiązania i zastosowania w przemyśle. Zalety osuszaczy adsorpcyjnych z wbudowaną pompą ciepła

 11:50-12.20

Prawo Budowlane część 2 – wykład eksperta
mł. brygadier Piotr Tuzimek
Bezpieczeństwo pożarowe w praktyce. Wymagania PSP w zakresie projektowania instalacji sanitarnych. Błędy i przyczyny zajmowania negatywnego stanowiska w trakcie oddawania budynku do użytkowania. Studium przypadków
Specjalista w Wydziale Kontrolno- Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP

12.20-12.35

Pytania i odpowiedzi do eksperta

12.35

Podsumowanie Webinarium*