Instalacje Sanitarne

16.06.2021 (ŚRODA) godz. 9.00-13:10

Seminarium dla projektantów instalacji sanitarnych i kanalizacji, biur
projektowych, firm wykonawczych oraz inwestorów instytucjonalnych

9:00-9:50

Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami i ekspertami

10:00-10:30

Prawo Budowlane część 1 – wykład eksperta
mgr inż. Tomasz Radziewski
Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego w kontekście instalacji i sieci sanitarnych – nowe regulacje, czyli duże zmiany od 19 września 2020 roku
W latach 2009 – 2018 zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Doświadczony szkoleniowiec, od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego

10:30-10:45

Pytania i odpowiedzi do eksperta

10:45-12:25

I sesja wykładowa – Materiały i Technologie

10:45-11:00

THERMAFLEX
Temat prezentacji
Innowacyjne rozwiązania Thermaflex w świetle wymagań prawnych

11:00-11:20

COROL
Temat prezentacji
Eliminacja uciążliwości zapachowej na małą i dużą skalę

 11:20-11:35

EWE ARMATURA POLSKA
Temat prezentacji
Zestawy wodomierzowe Ewe – więcej niż tylko mocowanie wodomierza

11:35-11:50

SEJCOM
Temat prezentacji
Armatura regulacyjna BERMAD: Zarządzanie i regulacja ciśnienia i przepływu w instalacjach i sieciach wodnych (wody do picia, wody przemysłowej, ścieków i innych płynów) oraz zapobieganie uderzeniom hydraulicznym. Cechy szczególne zaworów regulacyjnych i powietrznych BERMAD oraz korzyści wynikające z ich zastosowania

11:50-12:05

OKSYDAN
Temat prezentacji
Zastosowanie zbiorników retencyjno-rozsączających OKSYDRA jako przykład efektywnej retencji
i skutecznego rozsączania wód deszczowych

12:05-12:25

CONDAIR POLSKA
Temat prezentacji
Hybrydowe nawilżacze adiabatyczne Condair DL. Wymagania i rozwiązania projektowe, dobór oraz aspekty higieniczne

12:25-12.55

Prawo Budowlane część 2 – wykład eksperta
mł. bryg. mgr inż. Dariusz Rałowski
Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kubaturowych. Klasy odporności pożarowej przegród budowlanych i wymagania dla przejść instalacyjnych. Problematyka podczas obowiązkowych kontroli i odbiorów prowadzonych przez PSP
Z-ca naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSPS w Rzeszowie

12.55-13.10

Pytania i odpowiedzi do eksperta

13.10

Podsumowanie Webinarium*