Instalacje Sanitarne

15.06.2021 (WTOREK) godz. 9.00-12:25

Seminarium dla projektantów instalacji sanitarnych i kanalizacji, biur
projektowych, firm wykonawczych oraz inwestorów instytucjonalnych

9:00-9:50

Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami i ekspertami

10:00-10:30

Prawo Budowlane część 1 – wykład eksperta
mgr Mariola Berdysz
Zmiany w przepisach budowlanych w zakresie inwestycji liniowych, ze szczególnym uwzględnianiem sieci i instalacji sanitarnych oraz kolejny etap cyfryzacji w budownictwie
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec,a także autor szeregu artykułów w prasie fachowej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przez kilka lat pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu, pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie

10:30-10:45

Pytania i odpowiedzi do eksperta

10:45-11:40

I sesja wykładowa – Materiały i Technologie

10:45-11:00

EWE ARMATURA POLSKA
Temat prezentacji
Zestawy wodomierzowe Ewe – więcej niż tylko mocowanie wodomierza

11:00-11:20

COROL
Temat prezentacji
Eliminacja uciążliwości zapachowej na małą i dużą skalę

11:20-11:40

CONDAIR POLSKA
Temat prezentacji
Hybrydowe nawilżacze adiabatyczne Condair DL. Wymagania i rozwiązania projektowe, dobór oraz aspekty higieniczne

11.40-12.10

Przepisy i normy część 2 – wykład eksperta
mł. kpt. Jakub Groth
 Zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najczęstsze problemy oraz nieprawidłowości występujące podczas odbiorów z PSP w kontekście instalacji sanitarnych
Specjalista w Wydziale Kontrolno- Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

12.10-12.25

Pytania i odpowiedzi do eksperta

12.25

Podsumowanie Webinarium*